Smíšená obchodní komora Česká republika - Indonésie se aktivně účastnila jednání s  delegací pro meziparlamentní spolupráci Indonéské Sněmovny reprezentantů v České republice ve dnech 24. - 29. května 2015

Juwarno 1             Znak 1

Vice Chairperson

             

Committee for Inter-Parliamentary Cooperation

Dne 25.května 2015 se komora na pozvání velvyslance Indonéské republiky jeho excelence pana Aulia Ammana Rachmana zůčastnila Breakfast Dialogue.

AMB 1                      Za Smíšenou obchodní komoru se zůčastnili:
                                          Ing. Jaroslav Veselý       prezident 
                                                                   
Ing. Rachmy Soebajo    
                                                 František Třeštik     viceprezident
                                          Ing. Jaroslav Maršálek
                                                 Evžena Maršálková      
AMB 2 AMB 3 AMB 4
     
AMB 5   AMB 6