Dne 26.května 2015 návštěva Senátu Parlamentu České republiky

   logo senat       CB 1                     

ČASOPIS SENÁT 3/2015

Senátní časopis, příspěvek senátor Čuba

František Čuba:

Vzájemné setkání zástupců Senátu PČR a delegace Meziparlamentní spolupráce Indonéské Sněmovny reprezentantů v České republice proběhlo na základě podnětu při jednání Smíšené obchodní komory Česká republika – Indonésie na ambasádě Indonéské republiky v Praze. Jedním z velmi silných témat bylo zemědělství a tak příležitost, setkání se senátorem Františkou Čubou, byla vřele přijata. Dne 27. 5. přivítal Doc. Ing. František Čuba na půdě Senátu České republiky tuto delegaci Indonéské republiky společně se členy Smíšené obchodní komory. Ve velmi přátelské atmosféře proběhlo jednání v oblasti podpory a rozvoje obchodních vztahů, aktivit a spolupráce mezi Českou republikou a Indonéskou republikou. Stěžejním tématem by se dala označit především oblast rozvoje zemědělství a byly vzpomenuty i úspěchy JZD Slušovice. Dalším neméně zajímavým tématem byly otázky v oblasti spolupráce v energetice, cestovního ruchu a vzdělávání.

Kromě velvyslance Indonésie v ČR Dr. Aulia A. Rachmana aktivně diskutoval místopředseda komise pro meziparlamentní spolupráci Indonésie MR. TEGUH JUWARNO. V otázkách zemědělství probíhala diskuze především s dcerou bývalého prezidenta, paní MRS. SITI HEDIATI SOEHARTO. Nastíněné jasné vize a odborný náhled na stávající situaci ze strany senátora Čuby jsou jasným signálem a slibným základem další možné spolupráce.

 

senat 1 senat 2 senat 3
     
senat 4 senat 5 senat 6

 

Děkovný dopis MR. Aulia Amman Racman Děkovný dopis MR. Teguh Juwarno
Dek dop R Dek dop C