Vzpomenete si, co vás nejvíc překvapilo, když jste poprvé přicestoval do Indonésie? Co negativně a co pozitivně?

Indonesia Windows Myslíte-li doopravdy první cestu do IDN, tak to bylo především klima, které mě zaskočilo ihned na letišti. Značně vysoká relativní vzdušná vlhkost a teplota kolem třiceti stupňů, přestože byl již podvečer. Dále to byla především doprava z letiště, kdy nevelká vzdálenost letiště od města trvala neuvěřitelných několik hodin při trvale zacpaných několikaproudových silnicích. To byly absolutně první dojmy bez jakýchkoliv zkušeností. Následně potom mne ohromila rozlehlost samotného města a různorodost zástavby. Samotná zástavba je úplně jinou kapitolou než jsme zvyklí my v Evropě. Dnes s odstupem doby musím stále obdivovat rychlost rozvoje staveb, především výškových, moderních, skleněných budov o 50 i více poschodí. To však hovoříme o vzpomínkách a skutečnosti Jakarty. Ostatní města jsou na tom trochu jinak a samotný venkov má úplně jiný charakter. Je těžké hovořit o všem jako o celku, neboť rozlehlost a různorodost země vytváří pestrobarevný obraz kultury života společnosti. Zvláště, když vnímáme rozmístění života na více jak 17 000 ostrovech. Znalosti o zemi zvláště ještě z pohledu dobrodružných knih se v současnosti neshodují s životní praxí. A to jsou ta pravá překvapení, neboť mnozí návštěvníci pod dojmy literatury a krásných krátkých přírodopisných filmů, především od Rudy Švaříčka, si představují jen rozlehlé pralesní zóny s původními obyvateli, původní flórou a faunou. Je pochopitelné, že najdeme naplnění našich představ, ale najdeme také se plně rozvíjející se stát s prosperující ekonomikou. Ta různorodost a pestrost je doopravdy fascinující a pro našince překvapivá. Jak už to v životě bývá, najdou se i negativní jevy, se kterými se žádný stát moc nechlubí. Většinou to byly lokální konflikty, různý přístup k lidským právům a centralizace rozhodovací moci.

       Je ale pochopitelné a pro IDN typické, že pozitivní vjemy převládají, což vyplývá z mentality obyvatel, kteří jsou trvale optimisticky naladění a negace jim nejde přes ústa. A to je další z pozitivních prvků při návštěvě IDN, které vás dlouhodobě a možná i trvale ovlivní.

Existuje nějaký rys indonéského chování, jednání a způsobu života, kterým by se podle vás mohla Česká republika inspirovat, tedy něco z indonéského prostředí, co by pro ni bylo prospěšné?

    Závěr odpovědi na první otázku je vlastně úvodem otázky druhé. Trvalý optimismus vycházející z krušných životních zkušeností. Vztah člověka k člověku, vztah v rodině a pevné rodinné vazby, bez kterých je život v IDN nepředstavitelný. Vše vyplývá z jiných tradic, než si Evropan uvědomuje. Po mnoho století tvořená koloniální politika, silou vymáhané vedení a řízení státu upevňovaly rodinné vztahy. Teprve poválečné budování samostatného státu vytvářelo nová poznání, nové vazby a země prodělala několik politických změn až do současnosti. Naší výhodou, myslím výhodou ČR tehdy ještě i Československa bylo, že jsme stáli při tvorbě nových struktur a podporovali nový stát. Vzpomenu-li na otázky historie, kdy Československo jako jedna z prvních evropských zemí uznala samostatný stát IDN, zřídilo naše zastoupení v IDN – ambasádu, pomohlo při založení letecké společnosti Garuda a vytvářelo další přátelská gesta jako příklad mohu uvést především pro několik desítek až stovek studentů vytvořit podmínky studia v ČR. Ostatně z těchto zkušeností a přátelství je možné čerpat do dnešní doby.

Co z toho plyne pro nás? Především ty vnitřní rodinné vazby, které bychom mohli opět trochu přehodnotit, neboť se nám za poslední dobu trochu vytratily. Další z věcí, které bychom mohli rozvíjet je výše zmiňovaný optimismus, radost ze současného života se všemi těžkostmi, které život přináší…….

Jak se za dobu, po kterou Indonésii navštěvujete, země změnila? V čem především?

    Jak jsem již dříve zmínil, musíme se na IDN dívat z pohledu Jakarty a dále z pohledu ostatních měst. Rozlehlost a různorodost vyžadují při rozvoji pozvolné a nenásilné postupy a změny. Je pochopitelné, že neustále se rozvíjející se ekonomika má velké přání - být vnímána světem naprosto pozitivně a proto Jakarta působí jako výkladní skříň celého státu. Každá návštěva sebou nese velmi silný vjem změn, především ve stavebnictví. Mnoho nových věží s několika desítkami pater roste každý měsíc. Ucelené bloky výškových budov tvoří mimo jiné kancelářské prostory stovek investorů z různých částí světa. Vytváří „businessová“ centra, obchodní centra s reprezentativní úrovní světově vyhlášených značek těch nejvyšších úrovní všeho druhu zboží. Momentálně budované metro dává předpoklad zlepšené úrovně městského cestování, neboť před pár lety vybudovaná uzavřená smyčková linka autobusové přepravy nepokrývá potřeby zhruba patnácti až dvacetimilionového velkoměsta. Doprava je velkým problémem, kterému současná vláda přikládá značný význam a snaží se o co nejrychlejší změnu. Budování infrastruktury je hlavním tématem současného života. Života, který uchovává znaky etnické a náboženské plurality, kde většinu problémů na svých bedrech nese muslimská entita. Hlavní heslo pro různorodou společnost „Jednota v rozdílnosti“ je z našeho pohledu nesrozumitelná, ale v praxi s úspěchem v IDN praktikovaná. Hlavní změny jsou tedy v infrastruktuře a snaze vlády poskytnou obyvatelům země stále větší komfort života.

Kde vidíte největší rezervy obchodní spolupráce ČR a Indonésie, co by podle vás bylo dobré zlepšit, aby to bylo k prospěchu oběma zemím? Kde jsou podle vás nevyužité příležitosti?

   Tato otázka je velmi, velmi široká. Dá se o ní diskutovat hodně dlouho a především by si zasloužila plnohodnotnou analýzu. Příliš brzy jsme v historii opustily naše privilegované a výhodné pozice. Úplný propad ve vzájemných vztazích se projevil téměř nulovou ekonomickou bilancí. Naše změny ve společnosti odvrátily pozornost od této části světa, přestože v devadesátých letech byl patrný vzestup IDN ekonomiky a neustále se zvyšujícího HDP. Značné nerostné bohatství se zájmem o moderní vyspělé technologie dává předpoklad, že IDN nejen, že se udrží mezi vyspělými zeměmi G 20, ale bude stoupat neustále výše. Její prvořadá úloha vedení zemí ASEANu jí dává veškeré předpoklady. Společnost těchto zemí na sebe váže značnou pozornost celého světa a tím i pozornost na samotnou IDN.

Proto již dlouho upozorňuji na naše české příležitosti. Proto po delším působení v IDN a znalosti tamějšího prostředí a minimálního zájmu českých oficialit i obchodníků jsem se snažil situaci obrátit. Založil jsem Smíšenou obchodní komoru Česká republika Indonésie a chtěl jsem ukázat možnosti vzdálené velké země bohaté na nerosty a neznámou kulturu. V době působení v IDN jsme vytvářeli podmínky pomoci při řešení otřesných následků tsunami a následného zemětřesení v oblasti Yogyakarty. Společné návrhy na řešení otázek v dopravě, energetice, infrastruktuře, školství, potravinářství, zemědělství i v cestovním ruchu jsou správným směrem napnutého úsilí v dnes již velmi silném konkurenčním prostředí. Značné rezervy vidím především v našem společném působení ve školství, ve spolupráci universit, výměny studentů, asistentů i akademických zkušeností.

Konkrétní výsledky dnes již přináší oblast energetiky při plánování a budování elektráren (uhlí, plyn, voda) a náhradní energetické zdroje. Je mnoho oblastí, kde bychom mohli vytvářet společné projekty. I v doposud nezmiňované oblasti, silně se v zemi nově rozvíjející, jsou environmentální technologie. Proto ze všeobecného hlediska je příležitostí velmi mnoho, ovšem alespoň po částečném poznání prostředí.

Co byste na této spolupráci naopak vyzdvihl? Nějaké konkrétní projekty atd.

    Momentálně si nejvíce vážím faktu, že konečně naše oficiality, exportéři, technologové, výzkumníci a ostatní vnímají tuto část světa jako perspektivní, s maximální možností uplatnění na tamějším trhu při vysoké konkurenci. Oficiální návštěvy v posledních několika letech; presidenta republiky v doprovodu obchodníků, ministra zahraničních věcí také v doprovodu členů Hospodářské komory a obchodníků v nedávné době i plánovaná návštěva předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dokládají změnu vnímání IDN v obchodní a kulturní sféře. IDN sama, a především pak její vůdčí postavení v zemích ASEANu by měla být silným impulsem k větší a těsnější spolupráci. Velké rezervy bychom v současné době měli využít a po již vyšlapaných cestičkách přivést mnohem více zájemců z našeho obchodního prostředí do IDN.

Představte prosím Smíšenou obchodní komoru ČR-Indonésie a její zajímavé aktivity-jak pomáhá českým exportérům, co připravuje atd.  

    Smíšenou obchodní komoru Česká republika Indonésie (CC – CR IDN) není potřeba až tolik představovat. Pomáhá při Hospodářské komoře v zahraniční sekci svými náměty a diskuzními příspěvky odhalovat možnosti teritoria. Na svých webových stránkách uvádí mnohé příležitosti, odráží mnoho aktivit, které se vytváří a snaží se spolupracovat v celé šíři možností bilaterálních vztahů. Konkrétní výsledky jsou již na dosah, ale nebudu je ještě prezentovat, abychom nepublikovali něco doposud pouze rozpracovaného.

Je příjemné, že můžeme spolupracovat s několika odborníky, jednotlivci, kteří se vážně zabývají tímto teritoriem a jsou schopní vyměňovat si své poznatky a zkušenosti.

Naše práce je patrná i v naší pražské zoo, kde v pavilonu Indonéské džungle s úspěchem chovají Varana Komodského. Uplatnění našich čističek vody v IDN byli prvními příklady možného. Propojili jsme některé firmy, které zatím poznávají a studují nové teritorium a které v budoucnu chtějí vyvíjet aktivity v IDN. Je to oblast plná možností a čekající na naše kreativní profesionály. Všem, kteří budou mít zájem nabídne CC – CR IDN pomocnou ruku.