Erhartova Vitek     Solution     ZLD     JVP
Oba partneři mají za sebou praxi v předních českých advokátních kancelářích a rozsáhlé zkušenosti v oblasti obchodního práva a práva obchodních společností.K tomuto společnému základu přidává dále každý zaměření na určitou specializovanou problematiku.     Společnost Corpus Solutions úspěšně působí na trhu informačních a komunikačních
technologií již od roku 1992. Nabízí efektivní řešení vašich potřeb v oblasti ICT.
   

Společnost řeší informační podporu, integrace dostupných bezpečnostních technologií, systémů, služeb a rozhodovacích procesů s využitím geografického informačního systému s využitím 2D a 3D

    Společnost se svými zahraničními partnery rozvíjí aktivity ve vývoji a výzkumu, především v oblasti bezpečnosti a přenosu informací v reálném čase a dále projekty pro využívání přírodních zdrojů
a energií.