Vítejte na stránkách Smíšené obchodní komory Česká republika - Indonésie

Smíšená obchodní komora Česká republika - Indonésie byla založena v lednu 2012. Jedná se o neziskovou nevládní organizaci. Cílem činnosti Smíšené obchodní komory je podpora a rozvoj obchodních vztahů, aktivit a spolupráce mezi Českou republikou a Indonéskou republikou. Komora je českou právnickou osobou, sdružující české i zahraniční fyzické i právnické osoby. Napomáhá k všestrannému rozvoji vzájemného obchodu mezi českými a Indonéskými subjekty.